Služby

NAŠE SLUŽBY:
kontroly a čištění spalinových cest
výchozí a periodické revize spalinových cest
prohlídky průmyslovou kamerou
sanace stávajících komínů
vložkování komínů
frézování komínů
výstavba fasádních třísložkových komínů

 

Mějme na paměti:
• Za stav spalinové cesty odpovídá majitel objektu.

Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly
a komíny se vám mnohokrát vyplatí.


Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek
před požáry.

• Při vznícení sazí nebo dehtů vzniká teplota v komínovém průduchu více jak 1000 °C.
• Starší kotel na spalování tuhých paliv má účinnost spalování okolo 50 % a nové spotřebiče na tuhá paliva
mají účinnost až 90 %.

• Plášť jednovrstvého komína nesmí být zeslaben drážkami pro elektroinstalaci nebo jiné vedení.
• Komín nesmí sloužit jako podpěra pro ostatní konstrukce.
• Při spalování odpadků nebo plastů si zničíte nejen kotel, kouřovod a komín, ale ničíte zdraví všem v okolí.
• Nepoužívaný komín se již kontrolovat nemusí, ale musí být opatřen cedulí "Mimo provoz" a zajištěn proti
zatékání dešťové vody.

Takto by to vypadat nemělo

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ


Čištění komínů je zprůchodnění komínového průduchu, a to mechanickým odstraněním vrstvy
sazí a kondenzátů,
které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty.
Tímto se dosáhne původní světlosti průduchu, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného 
ovzduší. Pravidelné čištění zamezuje snížení účinnosti spalinové cesty. Jednovrstvé komíny čistíme
klasickým způsobem, u vyvložkovaných komínů používáme nářadí z materiálů nepoškozujících
vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.

Proč kontrolovat a čistit?
U spotřebičů  na pevná paliva  dochází k  nedokonalému spalování paliva, tyto spaliny obsahují
uhlík, který se usazuje na vnitřní stěně komínu a je hořlavý. Při špatném, nebo  vůbec žádném
čištění může dojít k zahoření těchto nanesených sazí. Teplota v komíně může dosáhnout až 1100 °C.
Takto vysokou teplotou komínového požáru často dochází k  popraskání komínového pláště
a následně rozšíření ohně na celý dům. Po vyhoření komínu  je vždy nutné provést revizi komínu
pomocí inspekční kamery. První příznaky ucpání komína lehce poznáte sami podle toho,
že komín tzv. netáhne.

Od 1. 1. 2011 - čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, je možné provádět svépomocí. Každé čištění svépomocí
se musí zapsat do požární knihy nebo jiné dokumentace.
Kominík přijde pouze 1x do roka na kontrolu.

Jak často kontrolovat a čistit?
viz. Tabulka lhůt kontrol a čištění (soubor PDF).

 

REVIZE A POSUZOVÁNÍ KOMÍNŮ


Provádíme revize  komínů a spalinových cest, jak výchozích před uvedením spalinové cesty 
do provozu, tak periodické u stávajících objektů.

Revizní a kontrolní  zprávy jsou prováděny jako součást kompletního zhodnocení celé
spalinové cesty, od spalinového hrdla spotřebiče, po ústí komína, včetně připojení spotřebiče,
posouzení stavební části, funkčnosti celého komínového tělesa, bezpečného provozu
a odvodu spalin do volného ovzduší.

a) Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty
Periodická kontrola spalinové cesty (možnost s kamerovým systémem a fotodokumentace stavu
komína) s vydáním zprávy. Provádí se 1x do roka (platnost je 12 měsíců).

Vzor zde: kontrolní zpráva.pdf

b) Výchozí revizní zpráva
Při  vyhotovení  nové  spalinové cesty nebo při připojování či výměně spotřebiče, je  nutné tuto
zprávu vystavit dle ČSN 734201/2010 (kolaudace, před připojením nového spotřebiče,
při výměně spotřebiče, výstavba nové nadstřešní části komína, vložkování)

Vzor zde: revizní zpráva.pdf

 

 

PROHLÍDKA KOMÍNU INSPEKČNÍ KAMEROU


Inspekční kameraKomínovou kamerou se zjišťuje stav komínového průduchu. Může se tak bez rozebrání komínu detekovat většina vad komínových průduchů - vysypané spáry, zvětralé cihly, uhýbání nebo zúžení před vložkováním, místo případného ucpání, proraženou příčku mezi průduchy apod.

Naše firma zajišťuje prohlídku komínových průduchů speciální videokamerou vybavenou barevným CCD čipem a vestavěným světlem a to až do hloubky 20 metrů, včetně nahrávání.

…také provádíme:

Měření tahu komínu
speciálním digitálním manometrem DC 100 = Vícefunkční měřicí přístroj na měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění vzduchu, teploty a vlhkosti.

 

 

SANCE STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ (NADSTŘEŠNÍ ČÁST)

Kdy je nutná sanace vašeho komínu?
• Rozpadají se cihly
• Vypadává malta
• Je narušena statika celého komínu

 

Toto vše způsobují jak povětrnostní vlivy na nadstřešní část komínu, tak účinky spalin,
které vznikají při hoření. Tyto procesy vedou až k celkovému rozpadu komínového tělesa.

V tomto případě je nutné poškozenou nadstřešní část komínu odbourat a nově vyzdít z kvalitních
cihel. Kvalita použitých cihel společně se zdící maltou ovlivňuje životnost nově vystavěného
komínu.

Tuto službu provádíme pouze společně s vložkováním.

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Kdy vložkovat?
• Komínový průduch neodpovídá platné ČSN
• Původní vložka již neplní svůj účel
• Špatný tah komína
• V místnostech je cítit kouř nebo jiný zápach
• Objeví-li se skvrny v místě stěn komína
• Přechod na jiný druh vytápění

Lze použít buď pevnou, nebo při zakřivení průduchu  ohebnou komínovou vložku. Jak pevné, tak ohebné vložky se vyrábějí pro všechny druhy  vytápění a od průměru 60 - průměru 450mm (dle druhu vytápění). Používaný materiál AK (nerez).

Cena  této   služby   se  provádí  na  základě  osobní  návštěvy  a vzájemné dohody se zákazníkem.

Ohebná vložka
Ohebná komínová vložka
Pevná vložka
Pevná komínová vložka

 

FRÉZOVÁNÍ

Kdy frézovat?
• Komínový průduch neodpovídá platné ČSN
• Komín je značně zadehtovaný
• Při připojování výkonnějšího spotřebiče s větším průměrem
• Při netěsnostech komínového průduchu
• Je nutné zvětšit tah komínu

Při frézování nedochází k většímu nepořádku a ani není na místě, se obávat poškození komínu.
Po vyfrézování komínu je vždy nutné tento průduch opatřit vhodnou komínovou vložkou.

 

Vyfrézovaný komín
Vyfrézovaný komín s vložkou

VÝSTAVBA TŘÍSLOŽKOVÝCH FASÁDNÍCH KOMÍNŮ

Kdy stavět fasádní komín?
Především u budov, kde nelze postavit nebo vybudovat klasický komín, a to od rodinných domků až po průmyslové objekty.

Předností výstavby třísložkových fasádních komínů je především rychlá montáž, použití pro všechna paliva a nízká hmotnost. Variabilita materiálu na plášť komínu umožní, estetický vzhled samotného komínového tělesa. Přírodní hliník, eloxovaný hliník (různé odstíny), nerez (matný, lesklý), měď.

Vnitřní část komínu je vyrobena z nerezového materiálu a vnější plášť z hliníku nebo též z nerezového materiálu v tloušťce dle druhu paliva. Komínový systém je odolný proti kondenzátům a povětrnostním vlivům. V celé délce komína odizolovaný 5 cm minerální vatou. Konstrukce jednotlivých dílů je navržena tak, aby nosným prvkem dílů byl vnější plášť. Vnitřní komínová vložka je tak namáhána pouze tepelně a nepřenáší žádné statické ani dynamické zatížení. Řešení zajišťuje délkovou dilataci jednotlivých dílů na maximálně jednom metru komínu. Dilatace jsou proto velice malé a nezpůsobují poškozování izolační vrstvy. Proti samovolnému rozebrání se díly zajistí sponou kolem celého obvodu spoje.

Cena této služby se provádí na základě osobní návštěvy a vzájemné dohody se zákazníkem.

Spodni část
Horní část


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Aktuality
  • Služby
  • Certifikáty
  • Informace k vložkování
  • Fotogalerie
  • Tipy a rady
  • Ceníky
  • Kontakty
  • O nás